1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy Towarów:
    1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres,
    2. odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Krakowie przy ul. Rydla 57 w godzinach wskazanych na stronie Sklepu.
  3. Koszty dostawy Towaru wskazane są na stronie Sklepu, jak również przy podsumowaniu Zamówienia.
  4. Termin realizacji Zamówienia jest każdorazowo wskazany w opisie Towaru i jest liczony w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli Klient wybrał odbiór osobisty Towaru w sklepie stacjonarnym w Krakowie przy ul. Rydla 57 – w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
  5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
  6. Klient może sprawdzić status zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o statusie Zamówienia poprzez Konto, jak również wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.